Cách lựa chọn hít cửa tốt

13/07/2015
2738
 Để người sử dụng phổ thông có thể lựa chọn hít cửa tốt, công ty TNHH Khóa Huy Hoàng xin đưa ra một vài hướng dẫn sau:
Để người sử dụng phổ thông có thể lựa chọn hít cửa tốt, công ty TNHH Khóa Huy Hoàng xin đưa ra một vài hướng dẫn sau:

Một cục hít cửa tốt– giữ cửa tốt là khi:

+ Từ tính nam châm của nó có độ hít mạnh (giữ cửa chặt ).
+ Có cấu tạo cũng như chất liệu làm nên cục hít bền vững.
+ Từ tính không hề thay đổi theo năm tháng.

Nếu sau khi gắn xong có cục hít mạnh có cục hít yếu, điều này có thể rớt vào một trong hai trường hợp sau:

+ TH1: Cục hít chất lượng kém: từ tính nam châm không đều có cục hít mạnh có cục hít yếu.
+ TH2: Cục hít chất lượng tốt: Xem lại vị trí gắn cục hít có đúng chưa, xem lại vị trí tiếp xúc giữa hai bộ phận trái cực nhau có đúng chưa.

Vậy nên:

Nên chọn đúng cục hít có chất lượng tốt, đều này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc bảo vệ bộ cửa, ổ khóa cửa..
Vị trí tiếp xúc tốt nhất giữa hai cực của nam châm là vị trí vuông góc với nhau và ở vị trí gắn đầu cạnh cửa.

Nguồn ST