Phụ kiện cửa gỗ

Gồm các sản phẩm Tay co, chốt cửa, hít cửa...Vật liệu tiêu chuẩn, sản xuất trên dây chuyền hiện đại.