Sản phẩm
khóa tay nắm điện tử khách sạn

Là dòng sản phẩm khóa thẻ từ được sản xuất và thiết kế dành riêng cho không gian phòng khách sạn cao cấp.