Sản phẩm
khóa tay nắm vân tay điện tử

Gồm các dòng sản phẩm khóa điện tử cao được sản xuất bởi HeleH - Italy. Được cung cấp độc quyền bởi
Khóa Huy Hoàng tại thị trường Việt Nam.