Sản phẩm
Chốt Cremone HC

Là dòng sản phẩm chốt Cremone cao cấp của Huy Hoàng, sử dụng vật liệu đồng thau,
phù hợp cho các loại cửa chính, cửa sổ 2 cánh hoặc 4 cánh.