Sản phẩm
Bản lề Tôn

Là dòng sản phẩm bản lề phổ thông của Huy Hoàng sử dụng vật liệu tôn thép tiêu chuẩn,
phù hợp cho các loại cửa chính, cửa sổ 2 cánh hoặc 4 cánh.