Sản phẩm
khóa treo AP.

Được sản xuất bằng vật liệu nhôm, nhựa cao cấp. Khóa treo AP không những an toàn mà là một 
món quà lãng mạng cho các cặp tình nhân.