Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu tư Đô thị và KCN Sông Đà 7
Vị trí:  Yên Xá- Tân Triều- Thanh Trì- Hà Nội
HOTLINE TƯ VẤN1900 1264