Chủ đầu tư: Công ty CP PT Bất Động Sản Hudland
Vị trí: KĐT Việt Hưng Long Biên- Hà Nội
HOTLINE TƯ VẤN1900 1264