Chủ đầu tư: Công ty CP Hóa Dầu Quân Đội
Vị trí: Số 02 dài Biên- Ngọc Lâm- Long Biên- Hà Nội
HOTLINE TƯ VẤN1900 1264