Chủ đầu tư: Công ty Hibrand Việt Nam
Vị trí: Văn Phú- Hà Đông- Hà Nội
HOTLINE TƯ VẤN1900 1264