Chủ đầu tư: Công ty CPĐT Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7
Vị trí: Trung Hòa Cầu Giấy - Hà Nội
HOTLINE TƯ VẤN1900 1264