Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng của Đảng ở Trung Ương
Vị trí: Sài đồng- dài Biên- Hà Nội
HOTLINE TƯ VẤN1900 1264