Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV 129 ban Cơ Yếu Chính Phủ
Vị trí: 51 Quan Nhân- Nhân Chính- Thanh Xuân- Hà Nộ
HOTLINE TƯ VẤN1900 1264