Chủ đầu tư: Tổng Công ty ĐTPT Nhà và Đô thị HUD.
Vị trí: 2,4 Lê Văn Lương- Nhân Chính- Thanh Xuân- Hà Nội
HOTLINE TƯ VẤN1900 1264