Chủ đầu tư: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội.
Vị trí: Xuân Đỉnh- Từ Liêm- Hà Nội
HOTLINE TƯ VẤN1900 1264