Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại Giao
Vị trí: Lê Quang Đạo- Mễ tri- Từ Liêm- Hà Nội
HOTLINE TƯ VẤN1900 1264